ÁROP-1.1.21-2012-2012-0001 számú  projekt zárórendezvénye

Belügyminisztérium, 2015. augusztus 14.

 • A korrupció megelőzése és a közigazgatás fejlesztés áttekintése
 • Fájl letöltése
Tábla ÁROP 2.210.

 

ÁROP-2.2.10-10-2010-0003 számú

"Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkalmazása"

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága a Nemzeti Közigazgatási Intézettel együttműködve, az ÁROP-2.2.10-10-2010-0003 azonosítószámú „Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkalmazása” című pályázat keretén belül kívánja Kormányhivatalok és Kormányhivatalokba integrálódott ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársak jogalkalmazást segítő gyakorlatorientált készségfejlesztését megvalósítani.

A 2011. szeptember és október folyamán megvalósuló a résztvevők számára ingyenes, gyakorlatorientált készségfejlesztő képzésünket az ország 19 megyei és Budapest Főváros Kormányhivatalával együttműködve 1 képzési nap, összesen 8 óra időtartamban tartjuk.

A képzések a Megyei Kormányhivatalok oktatótermeiben kerülnek megrendezésre. Az időpontokról, a képzési helyszínekről és a képzésre való jelentkezés módjáról a kormányhivatalokban kijelölt képzésszervező munkatársak adnak felvilágosítást, és segítséget.  

A képzés során a résztvevők megismerik a kapcsolódó jogszabályi környezetet, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezetet és az elérni kívánt társadalmi célokat, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközöket, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének módjait, melyek elősegítik az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakulását.

A készségfejlesztő tréning továbbá – az új kormánytisztviselői törvény keretei között – felkészíti a résztvevő tisztviselőket arra, hogy a hatékony közigazgatás megteremtése érdekében, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, az ügyfelek számára szakszerű, jogaik érvényesítését szolgáló ügyintézést, ügyfélszolgálatot nyújtsanak.

 Ezen elsajátított ismeretek és készségek birtokában a résztvevők a mindennapi munkavégzésük során, a tanult módszerekkel, egységes elvek alapján, eredményesebben, sikeresebben tudják végezni ügyfélszolgálati  munkájukat.

 

Ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kormánytisztviselők jogalkalmazást segítő képzése

Milyen ismereteket kaphatunk?  Mely készségek szükségesek mindennapi ügyfélszolgálati munkánk során? Milyen haszna van a képzés elvégzésének?

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők?

 • megismerik a kapcsolódó jogszabályi környezetet,

 • az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének módjait

 • hivatásetikai alapelveket

 • egységes szolgáltatás- és ügyfél centrikus elvárások ismeretét

 • ügyfélbarát, etikus magatartás alapelveit

 • felismerik az ügyféltípusokat

Milyen készségeket sajátíthatók el a készségfejlesztő tréningen?

 • magas színvonalú etikus ügyfélszolgálati, ügyfél centrikus attitűd

 • konfliktus kezelés

 • asszertívitás –asszertív kommunikáció

 • stressz kezelés

 • tárgyalástechnika

arop

ÁROP-2.2.22. "Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak" című projekt ünnepélyes zárórendezvénye

2015. május 31-én ér véget a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által megvalósított ”Képzés a konvergencia - régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a Ludovika Főépület Dísztermében tartották. A projekt keretében több mint 14.600 konvergencia - régióban dolgozó közszolgálati tisztviselő sajátította el a „Fenntartható Önkormányzat” e-tananyagok ismereteit, illetve létrejött a Helyi Közösségi Akadémiák Hálózata és új szakként elindult az önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés is, ahol több mint kétszáz hallgató szerzett oklevelet.

Az eseményen Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára ünnepi köszöntőjében elmondta, a képzés egyik jelentősége abban áll, hogy az önkormányzati köztisztviselőket ösztönözi arra, hogy bekapcsolódjanak a saját településük, helyi közösségük formálásának folyamatába. Az államtitkár hozzáfűzte, hogy az önkormányzatok esetében a programtervezés, a stratégia-alkotás olyan feladat, amelyre a hagyományos képzési formák nem feltétlenül készítették fel a köztisztviselőket. Hangsúlyozta, hogy a helyi politikusok nem minden esetben rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyekkel évtizedekre meghatározhatják egy-egy település jövőjét, fejlődésének irányát. Tehát olyan döntés-előkészítésre van szükség az államtitkár szerint, amely mögött megvan a kellő szakmai megalapozottság és a többi között ezt a célt is szolgálta ez a projekt.

Dr. Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese beszédében elmondta, hogy a projekt elsődleges célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan tanulóközösséget, ahol az NKE, más hazai egyetemek, és az érintett önkormányzatok részvételével egymástól tudnak tanulni a program során. Kis Norbert szerint ez jelenti az igazi államreformot, államtudományt. A rektorhelyettes kiemelte, hogy a projekt egyfajta motivációt adott a szakmai kiteljesedéshez. Kis Norbert beszélt arról is, hogy az innovatív, motivált vezetők ebben a projektben a tanulás lehetőségét látták, amely nagyban hozzájárult a szakmai kiteljesedésükhöz.

Az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című projekt célja a közszolgálati továbbképzési rendszer fejlesztésével annak elősegítése, hogy az önkormányzati köztisztviselők gyorsan és eredményesen tudjanak alkalmazkodni a változó jogszabályi, gazdasági, társadalmi környezethez, elvárásokhoz és a modern közigazgatás igényeihez. A program összköltségvetése 710 millió forint volt. A mai záróesemény egyben azt is jelentette, hogy az utolsó ÁROP projekt szakmai zárása is eredményesen megvalósult.

 

ÁROP-2.2.22. „Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című projekt ünnepélyes zárórendezvénye

2015. május 31-én véget ér a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által megvalósított ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú ”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak” című kiemelt projekt, amelynek keretében több mint 14.600 konvergencia régióban dolgozó közszolgálati tisztviselő sajátította el a „Fenntartható Önkormányzat” e-tananyagok ismereteit, létrejött a Helyi Közösségi Akadémiák Hálózata és új szakként elindult az önkormányzati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés, amelyen 257 fő hallgató szerzett oklevelet.

A projekt zárása alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepélyes rendezvényt szervez, melyre

2015. május 27-én (szerdán) 9.30 órakor,

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campusának Főépület Díszteremben kerül sor.

A rendezvény az önkormányzati tisztviselők továbbképzése továbbfejlesztésének irányai témában rendezett szakmai kerekasztal beszélgetéssel zárul.

 

Az ÁROP zárásának küszöbén                                

7 milliárd forint, 10 ÁROP - projekt, mintegy 100 ezer résztvevő, több mint 1 millió jelenléti és távoktatásra szánt óra, valamint közel 6 ezer szorgos kormánytisztviselő és közalkalmazott. Ez az ÁROP - programok zárás előtti gyorsmérlege.

Az Államreform Operatív Programok (ÁROP) célzottan az állam, ezáltal a közigazgatási fejlesztésére irányuló, az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek.

A Nemzetközi Közszolgálati Egyetem (NKE) a hatékony közszolgálat igényeihez igazodó tudásközponttá vált az általa megvalósított ÁROP - projektek korszerű képzési és módszertani fejlesztéseinek köszönhetően. Az NKE által kezelt, összesen 7 milliárd forint értékű, országos jelentőségű szakmai fejlesztési feladatok – az ÁROP 2.2.22 kódszámú „Képzés a konvergenciarégiókban lévő önkormányzatoknak” című projektet kivéve – lezárultak. Az önkormányzati projekt 2015. május végén ér véget, teljesítve fejlesztési küldetését, indikátorait, azonban az adminisztrációs munkálatok még ekkor sem állnak le, hátravan a szakmai zárást követő projektmenedzsment- és pénzügyi feladatok elvégzése.

A közszolgálat teljes vertikumát érintő fejlesztések keretében a humánerőforrás-fejlesztési, közigazgatási vezetőképzési, ügyfélszolgálati eljárások fejlesztését célzó, korrupciómegelőzési, e-learning típusú képzési programok, továbbá a tudásalapú közszolgálati előmenetelt és a kormányablak-ügyintézők képzését biztosító operatív programok valósultak meg. Lehetőség nyílt a közigazgatási előmeneteli vizsgák költségelszámolására is. Jelenleg az önkormányzatok képzését szolgáló projekt szakmai zárására készülünk.

A hazánkban megvalósult összes ÁROP - projekt teljes körű adminisztrációs zárása 2015-ben megtörténik, az ehhez kapcsolódó fegyelmezett ütemezést a Miniszterelnökség Irányító Hatósága jelölte meg. Ez a zárási folyamatok komoly erőfeszítést, körültekintő eljárást és felelős adminisztrációt követel meg minden projektgazdától így az NKE-től is. A teljes ÁROP - záráshoz kapcsolódó adminisztrációs munkálatokat az egyetem Államtudományi Intézete a Miniszterelnökség irányító hatósági és közreműködő szervezeti egységeivel együttműködve végzi.

Az NKE-n 2012-2015 között tíz ÁROP - projekt valósul és valósult meg ennek keretében mintegy százezer résztvevője volt a képzéseknek, több mint egymillió óra jelentéti és távoktatás szolgálta a tisztviselők, tisztek, valamint az utánpótlás fejlesztését. A képzési, kutatási tudástartalom közel ötvenezer oldalnyi új, lektorált eredménytermékben jelenik meg. A projektek végrehajtásában közel hatezer kormánytisztviselő és közalkalmazott végzett szakmai és funkcionális feladatokat. További három ÁROP - projekt esetében jogutódlás alapján van zárási kötelezettségünk a támogató felé.

A jelenlegi projektmenedzsment-tevékenység főként az összesen közel hétmilliárd forint értékű támogatás szabályos felhasználásának dokumentációs, pénzügyi zárására terjed ki. Ennek keretében közel tízezer szerződéskötési folyamat és félszáz közbeszerzés felülvizsgálata történik a projektek támogatási szerződéseihez igazodva. A projektek zárásakor és azt követően is folyamatosak a hatósági ellenőrzések, amelyek több alkalommal nemcsak a hazai, hanem az uniós szervek vizsgálatait is jelentik.

A teljes körű záráshoz kapcsolódóan hátravan még a sikeresen megvalósult eredménytermékek adatbázisának elkészítése.

Az ÁROP - tudástárat mindenki számára elérhetővé tesszük, a szerzők által elkészített művek felhasználásáról, az eredménytermékek fenntartási kötelezettségéről külön eljárásrendben is rendelkezünk.

Egyetemünk elkötelezett ÁROP - munkája hozzájárult a 2007-2013 között uniós támogatási ciklus forrásfelhasználási (abszorpciós) céljainak sikeres eléréséhez. A fenntartók és az egyetem teljes állománya részt vett a fejlesztések megvalósításában, 2013-2014-ben lehetőség nyílt hallgatók bevonására is. A részvételi létszám és az eredmények volumene is jelzi azt, hogy a projektek megvalósítása mindenki részéről kiemelkedő munkabírást várt és vár el.

Az ÁROP - zárás folyamata fontos része a megvalósításnak, egy korszak lezárását, eredmények teljes körű megvalósulását hivatott dokumentálni. Az átfogó közszolgálati fejlesztések, indikátorok végleges összesítése az, ami továbbélteti, és egyben megörökíti az NKE által megvalósított ÁROP - projektek magyar állam fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit.

Juhász Lilla Mária: Az ÁROP zárásának küszöbén című cikkének megjelenés a Bonum Publicumban

 

Államreform Operatív Program (ÁROP)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Államreform Operatív Program (ÁROP) keretein belül megvalósuló projektek irányítása zajlik. A programok közös célja a közszolgálat tudásbázisává fejleszteni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és a közszolgálat képzését nagy volumenű, jó minőségű rendszerré alakítani.

Az Államreform Operatív Programok speciális programok, melyek célzottan az állam, ezáltal a közigazgatás fejlesztésére irányulnak. A programok közigazgatás minőségének növelését, a gazdaságosság előmozdítását, a minőségi szakembergárda felállítását, valamint a kormányzás eredményességének javítását szolgálják, mely célok minden esetben a lakosság igényeihez igazodnak. A közszolgálat fejlesztését célzó Magyary Program legfontosabb stratégiai célja - a 2012. január 1-jén hatályba lépett új Alaptörvény XXVI. cikkében foglaltaknak megfelelően - az állami működés hatékonyságának és a közszolgáltatások színvonalának emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése. A közigazgatás megújulása és megújítása, formálása, a professzionalistásra való törekvés tehát közös nemzeti cél, melyhez mindenkinek tudása és szakértelme legjavát kell adnia.

Az NKE a források felhasználását projektgazdaként vagy konzorciumi partnerként a közigazgatás-fejlesztést átfogó módon támogató programok finanszírozására köteles felhasználni. A programok megvalósítása során számos együttműködés alakult ki hazai és nemzetközi szakértő intézményekkel, egyes kiemelt projektekben konzorciumi partnerünk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal továbbá valamennyi kormányhivatal.

 

Interjú Juhász Lilla Máriával az ÁROP eredményekről és feladatokról, 2014. augusztus

http://uni-nke.hu/hirek/2014/08/06/az-nke-mint-a-kozszolgalat-tudasbazisa

 

ÁROP projektmenedzsment