Államkutatási és Fejlesztési Intézet - Kutatási Tanács

A Kutatási Tanács felépítése

Elnök:
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy DSc

Tiszteletbeli elnökhelyettes:
Prof. Dr. Jakab Éva DSc
 

Titkár:
Dr. Auer Ádám

Tagok:
Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc
Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
Prof. Dr. Halmai Péter DSc az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Halász Iván
Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Gazdag Ferenc DSc
Prof. Dr. Kiss György DSc 
az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Blaskó Béla CsC

Hadtudományi Kollégium

   

 

Rendészettudományi Kollégium

Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc       Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Dr. habil. Boda József vezérőrnagy       Dr. Imre Miklós CSc 
Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes       Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc
Dr. Orosz Zoltán altábornagy       Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy DSc        Prof. Dr. Sallai János
Dr. habil. Resperger István ezredes        
         

Társadalomelméleti Kollégium

     

Gazdaságtudományi Kollégium

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok       Prof. Dr. Halmai Péter DSc az MTA levelező tagja
Prof. Em. Dr. Bolgár Judit ny. ezredes CSc       Dr. habil. Elekes Andrea 
Prof. Dr. Horváth Attila CSc        Prof. Dr. Kádár Béla az MTA rendes tagja
Dr. Molnár Attila Károly CSc       Prof. Dr. Vastag Gyula DSc
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezredes       Dr. Szemlér Tamás

Állam- és Közigazgatás-tudományi Kollégium

     

Műszaki Tudományok Kollégiuma

Prof. Dr. Halász Iván       Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos CSc        Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy CSc
Dr. habil. Takács Albert CSc       Prof. Dr. Nemeslaki András CSc
Prof. Dr. Tózsa István       Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes
Prof. Dr. Lentner Csaba CSc       Prof. Dr. Földi László alezredes
         

Jogtudományi Kollégium

     

Humánerőforrás Kollégium

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy CSc       Prof. Dr. Kiss György az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Jakab Éva DsC       Prof. Dr. Csath Magdolna
Prof. Dr. Kis Norbert       Prof. Dr. Németh Erzsébet
Prof. Dr. Papp Tekla       Dr. Szabó Szilvia
Prof. Dr. Török Gábor DSc       Dr. Szakács Gábor
         

 

Nemzetközi Tanulmányok Kollégium

       
Prof. Dr. Gazdag Ferenc DsC        
Dr. Kaiser Ferenc        
Dr. habil. Nyikos Györgyi        
Dr. P. Szabó Sándor        
Dr. habil. Vizi Balázs