Államkutatási és Fejlesztési Intézet - Kutatási Tanács

A Kutatási Tanács felépítése

Elnök:
Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok DSc

Elnökhelyettes:
Prof. Dr. Jakab Éva DSc

Titkár:
Dr. Auer Ádám

Tagok:
Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc
Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
Prof. Dr. Halmai Péter DSc
Prof. Dr. Halász Iván
Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Gazdag Ferenc DSc
Prof. Dr. Kiss György DSc

Hadtudományi Kollégium

   

 

Rendészettudományi Kollégium

Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc       Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Dr. habil. Boda József vezérőrnagy       Dr. Imre Miklós CSc 
Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes       Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc
Dr. Orosz Zoltán altábornagy       Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok
Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok DSc        Prof. Dr. Sallai János
Dr. habil. Resperger István ezredes        
         

Társadalomelméleti Kollégium

     

Gazdaságtudományi Kollégium

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok       Prof. Dr. Halmai Péter DSc
Prof. Em. Dr. Bolgár Judit ny. ezredes CSc       Dr. habil. Elekes Andrea Prof. 
Dr. habil. Horváth Attila CSc        Prof. Dr. Kádár Béla
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezredes       Dr. Lentner Csaba CSc
Dr. Molnár Attila Károly CSc       Prof. Dr. Vastag Gyula DSc
         

Állam- és Közigazgatás-tudományi Kollégium

     

Műszaki Tudományok Kollégiuma

Prof. Dr. Halász Iván       Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos CSc        Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy CSc
Prof. Dr. Szabó Máté DSc       Dr. habil. Földi László mk. alezredes
Dr. habil. Takács Albert CSc       Prof. Dr. Nemeslaki András CSc
Prof. Dr. Tózsa István       Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes
         

Jogtudományi Kollégium

     

Humánerőforrás Kollégium

Prof. Dr. Jakab Éva DSc       Prof. Dr. Kiss György
Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy CSc       Prof. Dr. Csath Magdolna
Dr. habil. Kis Norbert       Dr. habil. Németh Erzsébet
Prof. Dr. Török Gábor DSc       Dr. Szabó Szilvia
Prof. Dr. Papp Tekla       Dr. Szakács Gábor
         

Nemzetközi Tanulmányok Kollégium

       
Prof. Dr. Gazdag Ferenc        
Dr. Kaiser Ferenc        
Dr. Nyikos Györgyi        
Dr. P. Szabó Sándor        
Dr. habil. Vizi Balázs