Integritás Tudásközpont

ÁROP 1.1.21-2012-2012-0001 A korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése című projekt zárórendezvénye: Belügyminisztérium, 2015. augusztus 14.

  • A korrupció megelőzése és a közigazgatás fejlesztés áttekintése
  • Fájl letöltése

Az Integritás Tudásközpont (ITK) - mint egyetemi kutatóműhely - az ÁROP-1.1.21. „Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése” elnevezésű projekt sikeres végrehajtása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának Életpálya és Emberi Erőforrás Intézetében alakult meg 2013. december 10-én.

Az ITK célja, hogy gyűjtse, alkossa, rendszerezze és minden érdekelt számára hozzáférhetővé tegye a közszolgálati integritás fejlesztéséhez szükséges tudást; az integritás szakembereknek szakmai továbbképzéseket nyújtson. Célja, hogy fejlessze az érintettek közszolgálati értékkel, célokkal, korrupcióval, integritással és az egészséges közszolgálati működéssel kapcsolatos elképzeléseit és tudását; segítsen megtalálni azt, amivel hozzájárulhatnak a nemzeti és közszolgálati integritás fejlesztéséhez.

Az ITK szakmai hálózatának már tagjai integritás trénerek, tanácsadók, szakértők, valamint a terület magyar és nemzetközi szervezetei. Hazai partnereit a legkorszerűbb nemzetközi tudás és módszerek megosztásával támogatja; valamint hozzájárul a hazai szakértelem, eredmények és tapasztalatok nemzetközi terjesztéséhez.

Az ITK küldetése, hogy támogassa a közcélok érvényesülését és a közszolgálati integritás kultúrájának erősítését Magyarországon és hozzájáruljon a nemzeti integritás stratégia megalkotásához. Az ITK közvetít a nemzetközi és hazai szakmai innováció között. Gyűjti, alkotja és terjeszti a legújabb eredményeket, tapasztalatokat és módszereket; szakmai támogatást nyújt a hazai közigazgatási szervezeteknek és szakembereknek; valamint hozzájárul az integritás gondolatának társadalmi megismertetéséhez.

Az ITK stratégiai megközelítésének lényege, hogy széles körben kell hatást gyakorolni annak érdekében, hogy a magukban gyenge szereplők és kapcsolatok összessége együtt alkosson, olyan egymást kölcsönösen erősítő szövedéket, amely védeni és fejleszteni tudja a demokratikus értékekre épülő közszolgálati és nemzeti integritást.

Kutatás és tanácsadás, Innovatív szakmai és társadalmi oktatás

Az ITK kutatással és tanácsadással segíti a közszolgálati etika erősítését, valamint a közszolgálati értékek és célok megvalósítására alkalmas szervezetfejlesztést. Az ITK célzott kutatásokkal, szakmai tanácsadással és fejlesztési folyamatok vezetésével támogatja a közigazgatási szervezeteket az értéktudatos, együttműködő kultúraépítésben a közcélok mind jobb szolgálata érdekében.

Az ITK azzal is hozzájárul az integritás kultúrája és a közbizalom erősítéséhez, hogy hagyományos és innovatív módszerekkel oktat tisztviselőket, szakértőket, diákokat és állampolgárokat.

 

Eredmények 2013-2014:

  • a központ meghatározta és publikálta azokat az elméleti alapvetéseket, amelyek tudományos alapot adnak tevékenységének, valamint kidolgozta a működését megalapozó koncepciót és stratégiát;

  • oktatási módszertant dolgozott ki, trénereket képzett és mintegy 1.500 vezető köztisztviselő és 13.000 munkatárs Közszolgálati Etika és Integritás tréningjének szakmai felügyeletét biztosította;

  • négy kutatást végez a tréningek rövid és hosszú távú hatásvizsgálatára és a CAF (Common Assessment Framewrok) önértékelés integritás fókuszú vizsgálatára;

  • a központ számos kerekasztal és műhelybeszélgetéseket rendezett a közigazgatási integritással kapcsolatos témákról;

  • részt vett a “International Conference on Integrity Teaching Methodologies” nemzetközi konferencia megrendezésében;

  • részt vett és bemutatta a központot több rangos hazai és külföldi eseményen és konferencián, köztük az OECD Integrity Week, NISPACEE  konferencián.

 

Az Integritás Tudásközpont 2015. január 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi Intézet alá tartozó központ.