Sérülékeny Erőforrások Tudásközpont

A központ küldetése

Felismerve a fenntarthatóság ügyének fontosságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) 2015. július 1-vel új tudásközpont alakult. A Sérülékeny erőforrások tudásközpont (SETK) létrehozásának legfőbb oka, hogy az NKE stratégiai intézmény az aktuális és gyakran globális horderejű környezeti és társadalmi problémákra való megoldás keresésében. Az erőforrások szűkössége és sebezhetősége olyan kihívás, amire csak közös erővel lehet megfelelő megoldást találni.

A SETK partnereivel együttműködve a fenntarthatóság aktuális kérdéseiben mutat irányt. Széles körben átadja mindazokat az ismereteket, amelyek a kutatások és programok eredményeképpen a fenntarthatóság megvalósítását támogatják. A Sérülékeny Erőforrás Tudásközpont egy olyan hiánypótló intézmény, amely hidat képez a tudásra szomjazók, a tudásgazdák és a döntéshozók között, valamint lehetőséget kínál új utak kutatására.

A tudásközpont meghatározott prioritások mentén, a téma releváns szakértőivel és intézményeivel együttműködő, koordinációt ellátó szervezeti egység, amely képes hazai és nemzetközi téren is kifejteni tevékenységét.

A központ a meglévő tudás integrálása és mozgósítása mellett, a meghatározott prioritások mentén megvalósuló kutatásokat és programokat támogatja. A kutatások és programok eredményeit különböző tudatformálási eszközökkel teszi elérhetővé a lehető legszélesebb közönség számára az egyetemen belül, idehaza, és külföldön is.

A tudásközpont katalizátor, találkozóhely, híd és tudásmenedzsment egység, amely az NKE-n, mint szellemi műhelyen belül, valósul meg.

A központ feladatai:

 • Kutatások – támogatás, lehetőségek felkutatása, partnerek aktivizálása

 • Projektek – pályázati lehetőségek felkutatása, potenciális partnerek feltérképezése, nemzetközi és hazai kapcsolati háló

 • Szemléletformálás és tudásátadás – tananyagfejlesztés, képzések, train the trainers

 • Network – kapcsolatépítés (hazai pl.: NÉBIH, külföldi: pl.: Climate-KIC) meglévő együttműködések mentén + új stratégiai partnerségek a prioritások alapján

 • Disszemináció – különböző kommunikációs csatornák (pl. stratégiai partnerek) aktivizálása a törekvések érintettek való megismertetése

 • Egyetemi fenntarthatóság – learning by doing + példamutatás + elengedhetetlen a projektek során az egyetemi fenntarthatósági stratégia megléte és fejlesztése

A SETK a jogi szabályozás, szemlélet-formálás, biztonság, rendszerek, környezet-társadalom-gazdaság dimenzióiban vizsgálja, kutatja, és oktatja az alábbi program-prioritásokat:

 • Ivóvíz

 • Élelmiszer

 • Környezetvédelem

 • Klímaváltozás

 • Fogyasztás

 • Energia

 • Hulladék

  • 02 planetaryboundaries

Forrás: © International Civil Society Centre, illustration by Christoph J. Kellner. The International Civil Society Centre does not necessarily endorse any text or activities that accompany the material.