NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
ÁLLAMKUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET

Antropológia és hadtudomány

Az ELTE Társadalomtudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézetének Kulturális Antropológia Tanszéke és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Összhaderőnemi Műveleti Tanszéke közös szervezésében valósult meg 2017. november 30-án a Jó Állam – Hatékony Haderő: Antropológia és hadtudomány című konferencia.

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében megrendezett konferencián számos a hadtudomány és a kulturális antropológia területén kutató előadó jelent meg – olyan, napjainkban is releváns témákat ismertetve, amelyek a két tudományterület metszéspontjainak szemszögéből vizsgálnak vallási és interkulturális antropológiai jelenségeket, valamint az antropológia és a hadászat szinergiáit.  

„A katonaság – mint bármely egyéb közösség – szerves része a társadalomnak, így a kulturális antropológia természetesen a tudományos vizsgálat terepeként tekint rá. A katonaság sajátos csoportszabályok és kultúra szerint működik, amelyek térben és időben változnak. Ezeket a változásokat szeretnénk megvizsgálni, és ebben a tekintetben is fontosnak tartom az NKE-vel való együttműködést. Továbbá, mindig örömteli azt látni, ha az intézményünk egy másik egyetemmel vagy kutatócentrummal való együttműködésben, közösen teremt tudományos értéket.” – mondta Dr. Prónai Csaba, az ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszékének tanszékvezető oktatója.

Dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredes, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese hozzátette: „A hadszíntérre vonatkozó társadalmi és kulturális ismeretek fontossága elvitathatatlan. A kulturális tudatosság, megértés és hírszerzés stratégiai jelentőséggel bír a hadászatban és békefenntartásban is, illetve bármely olyan misszió során, amit a katonaság végez. Szerettük volna bemutatni, hogy az antropológiai kutatások milyen módon járulhatnak hozzá egy emberségesebb hadászathoz, és örültünk, hogy ELTE kutatóival eszmét és véleményt cserélhettünk ezekről a kérdésekről.”

A szervezésben részt vevő mindkét fél bízik abban, hogy a konferencia és az abból kinövő eseménysorozat egyre több magyar egyetem és kutató bevonásával folytatódik a jövőben.

 

Forrás: ELTE Társadalomtudományi Kar


Címkék: konferencia KÖFOP