NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
ÁLLAMKUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET

Közreműködő szervezetek

A Kutatóműhely munkájában az alábbi szakmai szervezetek vettek részt, amelyek jogalkalmazási gyakorlatukkal segítették a Kutatóműhely munkáját:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (www.ajbh.hu)

Alkotmánybíróság (www.alkotmanybirosag.hu)

Igazságügyi Minisztérium (www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium)

Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület (www.keje.hu)

Kúria (www.kuria-birosag.hu)

Megyei Jogú Városok Szövetsége (www.mjvsz.hu)

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (www.nav.gov.hu)

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (www.töosz.hu)