A kutatás célja és a kutatási projektmenedzsment

A Kilényi Géza Egyetemi Kutatóműhely rendeltetése az állam hatékony működését segítő eljárásjogi kérdéskörök vizsgálata. Alaphipotézisünk, hogy az állam működését befolyásoló állami eljárások szorosan összefüggenek a Jó Állam fogalomrendszerével. Ahhoz, hogy az állam által nyújtott (köz)szolgáltatások versenyképesek legyenek a privát szektor szolgáltatásaihoz képest is, vagy akár ahhoz, hogy a hazai szolgáltatások teljes köre versenyképes legyen a környező államok, vagy épp Európa vezető államainak szolgáltatásaival, elengedhetetlen a közigazgatás eljárásainak komplex vizsgálata és reformja.

A kutatásunk elsődlegesen arra hivatott, hogy megvizsgálja, milyen összefüggés mutatkozik az állam megítélése, hatékonysága és az állam egyes eljárásai, azon belül is elsődlegesen a közigazgatási eljárások között.

A kutatás nem előzmény nélküli, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem már korábban is számos kutatást folytatott a Jó Állam jellegének meghatározása tárgyában.

A kutatásunk arra irányulna, hogy feltérképezze a neuralgikus eljárásrendi kérdéseket azokon a területeken, amelyek az állam működése szempontjából a legfontosabbak és megfelelően alkalmazandó, egységes megoldási módozatokat dolgozzon ki.

A kutatás futamideje:

I. ütem: 2018. március 1- 2018. december 31.

II. ütem: 2019. január 1- 2019. május 31.

Első ütem

Második ütem

 Első szegmens

 2018. március – 2018. szeptember

 Első szegmens

 2019. január – 2019. május 

 Második szegmens  

 2018. szeptember – 2018. december  

 Második szegmens 

 2019. január – 2019. május