Kutatási Tanács

A Kutatási Tanács felépítése

Elnök: 
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy DSc

Tiszteletbeli elnökhelyettes:
Prof. Dr. Jakab Éva DSc
 

Titkár:
Dr. Auer Ádám

Tagok:
Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc
Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
Prof. Dr. Halmai Péter DSc az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Kis Norbert
Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Gazdag Ferenc DSc
Prof. Dr. Kiss György DSc az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Blaskó Béla CsC

 
Hadtudományi Kollégium
 
Rendészettudományi Kollégium
Prof. Dr. Szenes Zoltán CSc Prof. Em. Dr. Finszter Géza DSc
Dr. habil. Boda József vezérőrnagy Dr. Haller József
Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes Prof. Dr. Kerezsi Klára DSc
Prof. Dr. Padányi József mk. vezérőrnagy DSc Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok
Dr. habil. Resperger István ezredes  Prof. Dr. Sallai János
 
Társadalomelméleti Kollégium
 
Gazdaságtudományi Kollégium
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok Prof. Dr. Halmai Péter DSc az MTA levelező tagja
Prof. Em. Dr. Bolgár Judit ny. ezredes CSc Dr. habil. Elekes Andrea 
Prof. Dr. Horváth Attila CSc  Prof. Dr. Kádár Béla az MTA rendes tagja
Dr. Molnár Attila Károly CSc Prof. Dr. Vastag Gyula DSc
Prof. Dr. Kiss Zoltán László ezredes Dr. Szemlér Tamás
 
Állam- és Közigazgatás-tudományi Kollégium
 
Műszaki Tudományok Kollégiuma
Prof. Dr. Kis Norbert Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes
Prof. Dr. Cs. Kiss Lajos CSc  Prof. Dr. Bleszity János ny. tű. altábornagy CSc
Dr. Imre Miklós CSc Dr. habil. Négyesi Imre
Dr. habil. Takács Albert CSc Dr. habil. Restás Ágoston ny. mk. tű. alezredes
Prof. Dr. Tózsa István Prof. Dr. Földi László alezredes
 
Jogtudományi Kollégium
 
Humánerőforrás Kollégium
Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy CSc Prof. Dr. Kiss György az MTA levelező tagja
Prof. Dr. Fantoly Zsanett Prof. Dr. Németh Erzsébet
Prof. Dr. Papp Tekla Dr. Szabó Szilvia
Dr. Pókecz Kovács Attila Dr. Szakács Gábor
Prof. Dr. Török Gábor DSc  
 
Nemzetközi Tanulmányok Kollégium
 
Prof. Dr. Gazdag Ferenc DsC  
Dr. Kaiser Ferenc  
Dr. habil. Nyikos Györgyi  
Dr. P. Szabó Sándor  
Dr. habil. Vizi Balázs