Államreform Központ

Az 1602/2014. (XI.4.) sz. Kormányhatározat az „Államreform II.- a bürokráciacsökkentés programja” egyes intézkedéseivel kapcsolatban a Kormány egyetértését fejezte ki, hogy az állami humántőke reformjának részeként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé alakul át. A Kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtásához, a folyamatos válaszadást és kezdeményezéseket igénylő államreformhoz nem lehet nélkülözni a megfelelő tudományos háttér, szakmai elemzői, támogatói munka kialakítását és fenntartását, így e kiemelt tevékenység eredményes megvalósítása érdekében az egyetemen létrejött az Államreform Központ (ÁRK).

Az ÁRK szervezi meg az államreform folyamat tudományos, elvi támogatásához szükséges szakemberek bevonását, eredményeik értékelését és összegzését. Az ÁRK tevékenységének lényeges eleme, hogy az államreformmal kapcsolatos kérdéseket, feladatokat átfogóan és komplexen kezeli, tekintettel egyazon kérdéskör többoldalú és többszintű mivoltára. Az ÁRK képes biztosítani azt a tudásbázist és szervezeti struktúrát, melyben az államreform folyamat tudományos támogatásához szükséges szakmai erőforrás összpontosul.

Az ÁRK a másfél éve működő Jó Állam Kutatóműhely szakmai munkáját folytatja tovább, bővíti, szélesíti. Az egyetem által készített Jó Állam Jelentés 2015 a magyar kormányzati működésről empirikus, tudományos kutatások alapján nyújt információt, így az államreform folytatásának elvi alapja.

A Jó Állammal kapcsolatos kiadványokat itt találhatja meg.