NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
ÁLLAMKUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZET

Választási Rendszerek Kutatóműhely

A rendszerváltozás óta eltelt választási időszakok tapasztalatai, valamint az Alaptörvény megalkotása nélkülözhetetlenné tették a választások anyagi jogi és eljárási jogi oldalának újraszabályozását Magyarországon. A bekövetkezett közjogi reform következtében megújult választási rendszerünk ezért nem csupán a hazai közbeszéd egyik uralkodó témája lett, hanem jelentős nemzetközi figyelmet is kapott. Mindez igényli azt, hogy - a szabályozás gyakorlati alkalmazásával párhuzamosan - sor kerüljön a rendszer egyes megváltozott, megújult elemeinek tudományos és komparatív vizsgálatára is.

A kutatóműhely a választójog, mint jogterület valamennyi anyagi és eljárásjogi kérdéskörében nem tud kutatást végezni, így néhány olyan tárgyra koncentrál, amelyek a választásokkal kapcsolatos jogalkotás folyamatában kiemelt jelentőséggel bírtak, amelyek a korábbi szabályozáshoz képest történő megváltoztatása különös érdeklődésre tart számot, és amelyek jogalkalmazási folyamatban való „egyértelműsítése” szükségszerűnek látszik.

A kutatás célja mindezek alapján az, hogy tudományos igénnyel elemezze a választási rendszerek egyes elemeinek újkori kihívásait, amelynek tükrében egyúttal értékeli a magyarországi változásokat. Közvetett célként a kutatás eredményei alapján a kutatóműhely javaslatokat tesz a jogalkotó felé a hazai választási rendszer vizsgált elemeinek tisztázására, pontosítására, esetleges módosítására vonatkozóan. A kutatás célja - a fentieken túlmenően - egy olyan választási szakmai fórum létrehozása, amelynek központja lehet a továbbiakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ennek érdekében külső egyetemi és nem egyetemi kutatóhelyekről is célszerű bevonni olyan elméleti tudósokat, kutatókat, valamint a választásokat „közelről ismerő” gyakorlati szakembereket, akiktől a fenti célok megvalósítása alappal várható el.

A kutatás leírása 

A téma meglehetősen komplex jellege indokolja a kutatási irányok szűkebb meghatározását. A választási rendszerek és a választójog területének szerteágazó elemeit áttekintve mindenekelőtt az új hazai választójogi szabályozás kialakítása kapcsán felmerült aktuális tárgykörök közül a határon túli választópolgárok választójogának kérdése lenne a kutatás alapja. A téma számos elméleti probléma (mint például a választójog egyenlősége alapelvének megvalósulása) mellett több gyakorlati kérdést is felvet, mint pl. a jogosultak körének meghatározása, vagy a választójog gyakorlásának különböző módjai.

A kutatásokat nem kizárólag elméleti, hanem tapasztalati alapokra szükséges helyezni, valamint az új választási törvények alapján lezajlott választásokat is érdemes a kutatásokban megjeleníteni.

A Választási Rendszerek Kutatóműhely 2015. január 1-jétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet alá tartozó kutatóműhely.